Mobilność pracowników, zatrudnianie cudzoziemców

Wspieramy pracodawców udzielając wszechstronnego wsparcia w związku z szeroko rozumianą mobilnością pracowników, w szczególności w zakresie:

 • audytów prawidłowości wymogów formalnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (weryfikacja dokumentów legalizujących pobyt oraz pracę),
 • bieżącego doradztwa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, w tym zmian warunków zatrudniania cudzoziemców oraz wpływu tych zmian na dokumenty legalizujące pobyt oraz pracę cudzoziemców,
 • analizy ryzyk związanych z pracą zdalną z zagranicy (z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego),
 • delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej,
 • podróży służbowych pracowników – krajowych i zagranicznych,
 • zatrudniania cudzoziemców w Polsce, poprzez wszechstronną i wieloaspektową analizę w zakresie prawa pracy skomplikowanych stanów faktycznych, w których nakładają się porządki prawne różnych państw, w tym pomocy w wyborze najkorzystniejszej z punktu widzenia danego podmiotu formy zatrudnienia,
 • innych form czasowego wykonywania pracy za granicą przez pracowników regularnie wykonujących pracę w Polsce, np. przejściowego wykonywania pracy zdalnej z zagranicy na rzecz pracodawcy zlokalizowanego w Polsce (możliwych ryzyk z tym związanych).

Podstawowe informacje:

 • Zgodnie ze swobodą przepływu pracowników UE, obywatele innych państw Unii Europejskiej mogą podejmować zatrudnienie w Polsce w zasadzie na równych prawach, co obywatele Polski.
 • W zakresie zatrudniania cudzoziemców pochodzących z państw nie będących członkami Unii Europejskiej (państwa trzecie), konieczne jest z kolei spełnienie przez polskich pracodawców większej liczby formalności i wymagań niż w razie chęci zatrudnienia obywatela Unii Europejskiej.
 • Pracownicy mogą czasowo wykonywać swe obowiązki za granicą, czy to w formie podróży służbowych, czy to jako pracownicy delegowani. Właściwa kwalifikacja i ocena danego wyjazdu jako delegowania bądź podróży służbowej jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia prawa pracy, ale również z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 • Mobilność pracowników, zatrudnianie cudzoziemców
  • Wszechstronne doradztwo dla spółki z Wielkiej Brytanii w wyborze optymalnej formy zatrudnienia w obliczu Brexitu.
  • Wszechstronna analiza dla jednej z najbardziej liczących się spółek z branży farmaceutycznej w zakresie możliwych ryzyk wykonywania przez pracowników pracy zdalnej za granicą.
  • Przygotowanie „mapy drogowej” dla jednej z najbardziej liczących się spółek z branży meblowej w zakresie licznych i skomplikowanych obowiązków jakie powinien spełnić pracodawca delegujący pracowników celem świadczenia usług za granicą.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter