Zatrudnienie zewnętrzne, w tym outsourcing i praca tymczasowa

Optymalizacja kosztów zatrudnienia jest naturalnym elementem prowadzenia każdego biznesu, stąd wielu pracodawców decyduje się na tzw. zatrudnienie zewnętrzne, w tym outsourcing i pracę tymczasową.

Przygotowujemy dla pracodawców wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą zatrudnienia zewnętrznego, w szczególności umowy outsourcingowe, kontrakty B2B czy umowy z agencjami pracy tymczasowej. Gwarantujemy naszym Klientom zgodność wprowadzanych zmian na gruncie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Przeprowadzamy audyty dotychczas zawieranych umów outsourcingowych pod kątem ich zgodności i efektywności prawnej z uwzględnieniem potrzeb Klienta. Prowadzimy również bieżące doradztwo w powyższym zakresie. Reprezentujemy pracodawców w postępowaniach przed organami publicznymi oraz w procesach sądowych wynikających ze sporów na tle zatrudnienia zewnętrznego.

Posiadamy w tym zakresie wieloletnią praktykę. Przeprowadziliśmy setki procesów outsourcingowych, stąd nasza kompleksowa wiedza gwarantuje zrozumienie specyfiki każdej branży i dostosowanie odpowiednich rozwiązań pod konkretnego pracodawcę.

 

 

Pozostałe usługi

bkb newsletter