Zwolnienia grupowe oraz programy dobrowolnych odejść

Postępowanie dotyczące zwolnień grupowych oraz programy dobrowolnych odejść (PDO) to trudny moment dla każdego pracodawcy, a ich właściwe przygotowanie wymaga znacznych nakładów pracy oraz doświadczenia.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji obejmują:

 • przygotowywanie pełnej procedury zwolnień grupowych – pomoc w opracowaniu kryteriów doboru do zwolnienia, przygotowanie pełnej dokumentacji, prowadzenie procesu konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych i rad pracowników,
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej programów dobrowolnych odejść, wsparcie pracodawców w procesie konsultacji PDO z przedstawicielami pracowników.

Podstawowe informacje:

 • Przepisy tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników
 • Zwolnienie grupowe występuje w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmuje co najmniej:
 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
 • Zakładowy staż pracy nie może być jedynym kryterium typowania pracowników do rozwiązania z nimi stosunków pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1997 r., I PKN 259/97)
 • Pracodawca może wprowadzić program dobrowolnych odejść (PDO) zamiast uruchomienia procedury zwolnień grupowych. Nie narusza w ten sposób prawa ani nie zmierza do jego obejścia. Porozumienia o rozwiązaniu umów zawierane na podstawie regulaminu dobrowolnych odejść są wliczane do zwolnień grupowych. Pracodawca ma jednak wybór i może zdecydować, że uruchamia procedurę zwolnień grupowych albo program dobrowolnych odejść, ale bez rygorów przewidzianych w tej ustawie (wyrok SN z dnia 22 października 2019 r., I PK 141/18)
 • Zwolnienia grupowe
  • Doradztwo przy zwolnieniach grupowych dla jednej z największych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce,
  • przeprowadzenie programu zwolnień grupowych w firmie z branży kurierskiej,
  • doradztwo w zakresie PDO oraz zwolnień grupowych dla koncernu z branży paliwowej.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter