Obecnie podejmowane są kroki mające na celu unormowanie pracy zdalnej. Projektowane przepisy dopuszczają świadczenie pracy w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Może ono zostać wskazane przez pracownika, jednak wymagać będzie aprobaty pracodawcy.

Przy rozpatrywaniu propozycji, powinien on mieć na uwadze ewentualne konsekwencje oraz zwrócić uwagę na zasady rozliczania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, czy zagadnienia związane z prawem właściwym.

Na temat Workation, dla Dziennika Gazety Prawnej piszą prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga oraz apl. radc. Michał Bering. Eksperci zauważyli, że:

“Praca zdalna wykonywana z terytorium innego państwa może spowodować zmianę rezydencji podatkowej pracownika, tj. zmianę kraju, w którym istnieje obowiązek dokonywania rozliczeń podatkowych. Rezydencję podatkową pracownika pracującego zdalnie na terytorium innego państwa należy oceniać na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz umowy u unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a państwem, w którym wykonywania jest praca zdalna.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu: TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter