Na przełomie listopada i grudnia dynamicznie zmieniały się przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników. Aktualnie obowiązujące regulacje omówili adw. Paweł Krzykowski oraz apl. radc. Michał Bering w specjalistycznym dodatku do Rzeczpospolitej „Biznes w czasie pandemii”.

Prawnicy BKB zwrócili uwagę na konieczność interpretacji określenia: miejsce ogólnodostępne w zakładzie pracy. W związku z użyciem tego określenia w rozporządzeniu, możliwe są niejednolite interpretacje w kwestii tego, czy zasłaniać usta i twarz należy w pomieszczeniach, do których oprócz pracowników mają dostęp również osoby postronne, czy też że obowiązek ten dotyczy każdego pomieszczenia w zakładzie pracy, w którym przebywa więcej niż jedna osoba. Autorzy odnieśli się również do uprawnienia pracodawcy do zwolnienia pracowników z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podkreślili, że przy wydaniu ewentualnej zgody na pracę bez maseczki pracodawca powinien uwzględnić możliwość zachowania dystansu społecznego w danym miejscu. Mec. Paweł Krzykowski oraz apl. radc. Michał Bering omówili również kwestie dotyczące ponoszenia kosztu maseczek używanych przez pracowników.

Z pełnym artykułem mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter