TSUE wydał wyrok, który może mieć ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorców delegujących swoich pracowników za granicę. Ze stanowiska wynika, że instytucja wydająca zaświadczenie A1 (na jego podstawie można stwierdzić, że dana osoba podlega systemowi zabezpieczenia społecznego państwa, w którym wydano taki dokument) może je wycofać z urzędu bez konsultacji ze swoimi odpowiednikami w innych krajach.

Dla Dziennika Gazety Prawnej, komentarza w sprawie nowych regulacji udziela dr Michał Szypniewski. Autorką publikacji jest Anna Kwiatkowska.

„Brak zaświadczenia A1, poza obowiązkiem opłacenia składek w państwie przyjmującym i obowiązkiem zwrotu otrzymanych świadczeń, może w niektórych sytuacjach skutkować nałożeniem na firmę znaczącej kary finansowej, a nawet zawieszeniem możliwości świadczenia usług w państwie przyjmującym (np. we Francji).”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter