Czytaj więcej
Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ponadto ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Bonn i podyplomowe studium prawa Unii Europejskiej. Tytuł LL.M. jako stypendysta Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) uzyskał na Uniwersytecie w Bonn ze stopniem magna cum laude. Pod kierunkiem prof. Anny Wyrozumskiej przygotował i obronił przygotowany w języku angielskim doktorat z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego. Jako stypendysta odbył pobyty badawcze na uniwersytetach w Bonn i Cambridge. Panelista na wielu wiodących konferencjach prawniczych, gościnnie wykładał na zagranicznych uniwersytetach m. in. w Kolumbii. Autor wielu artykułów naukowych w czołowych czasopismach polskich i zagranicznych.
Zna biegle język angielski i bardzo dobrze język niemiecki.
bkb newsletter