Czytaj więcej

Odbyła staże naukowo-badawcze w Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg, St. Kliment Ohrydzsky University w Sofii oraz  Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie oraz Sofii. Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Absolwentka studiów kulturoznawczych – ukrainoznawstwo na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularnonaukowych z zakresu compliance, whistleblowingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, ukazujących się w języku polski, angielskim i ukraińskim. Do ostatnich pozycji można zaliczyć „Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady” (Wolters Kluwer, 2021), „Ochrona sygnalistów” (Wolters Kluwer, 2021) oraz „Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej” (Wolters Kluwer, 2016).

Aktywnie wspiera organizacje młodych naukowców (Towarzystwo Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów) oraz studentów prawa (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA).

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Prowadzi projekty prawne w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

  • Prowadzone projekty

    Ma doświadczenie w sprawach z zakresu compliance, whistleblowingu, mobbingu, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych, audytów prawnych, bieżącej obsługi klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil.

    Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających pochodzących ze zgłoszeń sygnalistów dla kluczowych podmiotów z branży retail.

    Prowadzenie postępowań antymobbingowych dla największych podmiotów z branży farmaceutycznej, medycznej, produkcyjnej.

    Pokaż więcejPokaż mniej

Moje mocne strony

Newsy

bkb newsletter