Czytaj więcej

Prowadzi zajęcia dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych jak m.in. “Przegląd Sądowy” oraz tekstów publicystycznych w “Rzeczpospolitej” oraz “Dzienniku Gazecie Prawnej” z zakresu prawa i rynku pracy.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie wyróżniany stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za znaczące osiągnięcia naukowe.

Absolwent programu „CS50 for Lawyers” na Harvard University oraz „Inequality and Labour Markets” na University of Oxford. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Moje mocne strony

Newsy

bkb newsletter