Czytaj więcej

Wygłaszał referaty na konferencjach w Sydney, Helsinkach, Dublinie, Tokio, Oslo, Wilnie, Leuven, Brukseli, Limie, prowadził wykłady na uniwersytetach w Sydney, Buenos Aires, Mendozie, Indianie, Leicester, Glasgow, Edynburgu, Dundee, Nowym Jorku (Uniwersytet Columbia), Pennsylvanii, Kentucky, Bolonii, Rzymie (LUISS), Leuven, Gandawie, Bochum, Uppsali, Sztokholmie, Pecs, Pradze (Uniwersytet Karola), Turku, Helsinkach.

Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytety Jagiellońskiego, Profesor Jean Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Krajowy i międzynarodowy koordynator programów Tempus/Erasmus z zakresu europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych.

Autor ponad 400 publikacji, w tym 30 książek obejmujących monografie, komentarze i podręczniki o tematyce polskiego, porównawczego i międzynarodowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej.

Redaktor serii wydawniczych i czasopism: Prawo socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy; Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, The Jagiellonian University Yearbook of Labour Law and Social Policy, East West Review of Social Policy, Tilburg Foreign Law Review.

Prowadzi projekty prawne w języku polskim, angielskim i francuskim.

Moje mocne strony

Newsy

bkb newsletter