Czytaj więcej

W latach 2015-2018 była laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Kilkakrotnie była nagradzana przez Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (International Society for Labour and Social Security Law). Od 2011 r. wchodzi w skład międzynarodowego zespołu badawczego dokonującego analizy orzeczeń szczególnie istotnych dla teorii i praktyki prawa pracy, której wyniki publikowane są w wydawanym przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organisation) roczniku „International Labour Law Reports”. Koordynator współpracy międzynarodowej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UŁ i ADAPT – Stowarzyszeniem Międzynarodowych i Porównawczych Studiów Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia.

Prowadzi projekty prawne w języku polskim i angielskim.

Moje mocne strony

Newsy

bkb newsletter