Dwie nowelizacje Kodeksu pracy (wprowadzająca kontrolę trzeźwości i pracę zdalną oraz przewidująca rozwiązania propracownicze i prorodzicielskie) – odrębnie regulują możliwość występowania o pracę zdalną przez pracowników wychowujących małe dzieci.

W przeciwieństwie do wniosków złożonych przez innych pracowników, w przypadku tej kategorii pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnienia ewentualnej odmowy – i to jedną z ustawowych przesłanek.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr hab. Daniela Książka oraz prof. UŁ Małgorzaty Kurzynogi dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym omawiają powyższy temat.

„Jeśli uzasadnienie odmowy uwzględnienia wniosku o pracę zdalną okazałoby się nieprawdziwe, pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, a w skrajnym przypadku – rozwiązać stosunek pracy bez powiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków.”

Artykuł znajdą Państwo: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter