Jak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w III kw. 2022r. dokonano 109,1 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. To więcej niż rok wcześniej, jednak mniej niż np. w II kw. 2022r. i III kw. 2019r.

Pomimo spadku liczby kontroli (kwartał do kwartału) są one skuteczniejsze. W III kw. 2022r. wydano aż 6 tyś. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Jak przyznają eksperci, kontrole są lepiej celowane. Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich pozwoliło lepiej monitorować L4.

O komentarz dla Rzeczpospolitej poproszono mec. Kajetana Bartosiaka. Ekspert zauważył, że:

“W sytuacji, w której organ rentowy nie uznaje ustaleń zawartych w protokole kontroli za podstawę podjęcia działań w zakresie zasiłku, płatnik może złożyć wniosek do ZUS dotyczący ustalenia uprawnień do świadczenia chorobowego dla konkretnego pracownika. Wówczas Zakład powinien wydać decyzję, od której pracodawca może odwołać się do sądu.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem: TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter