Trwają prace legislacyjne dotyczące przepisów o rozwiązywaniu sporo zbiorowych. Wśród zmian, znalazł się obowiązek pracodawcy przekazania związkom zawodowym listy służbowych adresów e-mailowych osób wykonujących u niego pracę zarobkową, w terminie trzech dni od otrzymania wniosku w tej sprawie od organizacji związkowej prowadzącej spór zbiorowy.

W artykule dla Dziennika Gazety Prawnej nowe przepisy omawiają dr hab. Daniel Książek oraz prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga.

“Najnowszy rządowy projekt ustawy o sporach zbiorowych zakłada, że działacze związkowi mają informować pracodawcę o przyjętych zasadach w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie ogłoszenia strajku, a pracodawca będzie zobowiązany do przekazania informacji o liczbie osób wykonujących pracę zarobkową w zakładzie pracy oraz listy uch służbowych adresów e – mailowych. Projektowane rozwiązanie wywołuje obawy u pracodawców i pytania o to, czy związki zawodowe będą w stanie zabezpieczyć tak szerokie bazy danych, czy nie dojdzie do wycieku danych osobowych i czy nie zostanie ujawniona tajemnica przedsiębiorstwa.”

Zapraszamy do lektury: LINK

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter