12.10.2017 – Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Kancelarii

12 października 2017 r. Kancelaria BKB z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym bank w sporze z byłym członkiem zarządu. Sprawa dotyczyła powództwa o wynagrodzenie. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Kancelarii i uchylił niekorzystny dla Klienta wyrok.

2018-08-30T15:20:18+00:00