Tam gdzie kończą się możliwości innych zaczynają się nasze O nas
Poznaj ekspertów
 • prof. Krzysztof Wojciech Baran
  Specjalizuje się w problematyce prawa pracy. Od wielu lat popularyzuje w środowiskach pracy wiedzę prawnicząna temat normatywnych zasad funkcjonowania stosunków przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie eksperckie oraz dydaktyczne w zakresie kształcenia kadr Human Resources. Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników i komentarzy, w tym...
  Czytaj więcej
 • dr hab. Daniel Książek
  Lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych z tegoż zakresu. Jest osobistym doradcą do spraw prawnych członków zarządów, dyrektorów zarządzających/personalnych największych pracodawców działających na terenie Polski. Ponadto jest konsultantem organizacji pracodawców oraz związków zawodowych działających na terenie Polski. Jest...
  Czytaj więcej
 • Wojciech Bigaj
  W Kancelarii odpowiada za obsługę kluczowych klientów (korporacji) w zakresie prawa pracy. Jest głównym ekspertem Kancelarii w skomplikowanych projektach dotyczących czasu pracy (np. rozliczanie nadgodzin), regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania, premiowania), bhp, zwolnień grupowych, zatrudnienia cywilnoprawnego, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Jest również doświadczonym ekspertem w zakresie postepowań sądowych. Prowadził w swojej karierze już ponad 1000 postępowań sądowych. Wykładowca...
  Czytaj więcej
 • prof. Andrzej Marian Świątkowski
  Profesor nauk prawnych. Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa i socjologii Uniwesytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Pennsylvanii w Filadelfii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (IOSS – International Organization of Labour Law and Social Security), Międzynarodowego Stowarzyszenia Stosunków Przemysłowych (IIRA – International Industrial Relations Association)...
  Czytaj więcej
 • prof. UwB Iwona Sierocka
  Doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zbiorowym prawem pracy, system ubezpieczeń społecznych oraz trzecim filarem zabezpieczenia emerytalnego, chodzi zwłaszcza o pracownicze programy emerytalne i pracownicze plany kapitałowe. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi projekty prawne w języku polskim i angielskim.
  Czytaj więcej
 • Paweł Krzykowski
  Specjalista w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności.  Wspiera Klientów w sprawach z zakresu czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników. Doradza Klientom w zakresie kwestii dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. programów dobrowolnych odejść. Reprezentuje...
  Czytaj więcej
 • dr hab. Beata Baran-Wesołowska
  Certyfikowany Compliance Oficer. Ekspert w zakresie compliance, whistleblowing, mobbingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych i audytach prawnych. Nadzoruje projekty o charakterze międzynarodowym i krajowym. Na co dzień prowadzi obsługę Klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii...
  Czytaj więcej
 • Kajetan Bartosiak
  Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z indywidualnymi umowami o pracę (od rekrutacji do rozwiązania umowy), zatrudnianiem członków władz spółek kapitałowych, a także w procesach pracowniczych, postępowaniach administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowniczym. W kancelarii nadzoruje bieżącą obsługę prawną pracodawców oraz postępowania sądowe i administracyjne. Autor Publikacji w zakresie ubezpieczeń społecznych wobec pandemii covid-19, obowiązków pracodawcy w czasie zagrożenia epidemicznego....
  Czytaj więcej
bkb newsletter