Tam gdzie kończą się możliwości innych zaczynają się nasze O nas
Poznaj ekspertów
 • prof. Krzysztof Wojciech Baran
  Specjalizuje się w problematyce prawa pracy. Od wielu lat popularyzuje w środowiskach pracy wiedzę prawnicząna temat normatywnych zasad funkcjonowania stosunków przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie eksperckie oraz dydaktyczne w zakresie kształcenia kadr Human Resources. Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników i komentarzy, w tym...
  Czytaj więcej
 • dr hab. Daniel Książek
  Lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych z tegoż zakresu. Jest osobistym doradcą do spraw prawnych członków zarządów, dyrektorów zarządzających/personalnych największych pracodawców działających na terenie Polski. Ponadto jest konsultantem organizacji pracodawców oraz związków zawodowych działających na terenie Polski. Jest...
  Czytaj więcej
 • Wojciech Bigaj
  W Kancelarii odpowiada za obsługę kluczowych klientów (korporacji) w zakresie prawa pracy. Jest głównym ekspertem Kancelarii w skomplikowanych projektach dotyczących czasu pracy (np. rozliczanie nadgodzin), regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania, premiowania), bhp, zwolnień grupowych, zatrudnienia cywilnoprawnego, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Jest również doświadczonym ekspertem w zakresie postepowań sądowych. Prowadził w swojej karierze już ponad 1000 postępowań sądowych. Wykładowca...
  Czytaj więcej
 • prof. Andrzej Marian Świątkowski
  Profesor nauk prawnych. Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa i socjologii Uniwesytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Pennsylvanii w Filadelfii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (IOSS – International Organization of Labour Law and Social Security), Międzynarodowego Stowarzyszenia Stosunków Przemysłowych (IIRA – International Industrial Relations Association)...
  Czytaj więcej
 • Paweł Krzykowski
  Specjalista w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności.  Wspiera Klientów w sprawach z zakresu czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników. Doradza Klientom w zakresie kwestii dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. programów dobrowolnych odejść. Reprezentuje...
  Czytaj więcej
 • prof. UwB Iwona Sierocka
  Doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zbiorowym prawem pracy, system ubezpieczeń społecznych oraz trzecim filarem zabezpieczenia emerytalnego, chodzi zwłaszcza o pracownicze programy emerytalne i pracownicze plany kapitałowe. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi projekty prawne w języku polskim i angielskim.
  Czytaj więcej
 • prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga
  Doktor habilitowany nauk prawnych. Posiada 15-letnie doświadczenie w prawie pracy. Specjalizuje się w zbiorowym, europejskim i międzynarodowym prawie pracy. Od 2010 r. jest zatrudniona w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2010 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. „Warunki legalności strajku”, którą opublikowano w formie monografii „Warunki legalności...
  Czytaj więcej
 • dr hab. Beata Baran-Wesołowska
  Certyfikowany Compliance Oficer. Ekspert w zakresie compliance, whistleblowing, mobbingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych i audytach prawnych. Nadzoruje projekty o charakterze międzynarodowym i krajowym. Na co dzień prowadzi obsługę Klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii...
  Czytaj więcej
 • prof. UJ Izabela Stańczyk
  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w HR w grupie kapitałowej w obszarach: Restrukturyzacji i Rozwoju Zawodowego jako Główny Specjalista odpowiedzialna za: planowanie, organizacja i monitoring procesu restrukturyzacji zatrudnienia w jednej z największych spółek w Polsce; analiza wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy; przygotowanie i realizacja projektów: – szkoleń pracowników w zakresie przeprowadzenia rozmów...
  Czytaj więcej
 • prof. UŁ Tomasz Duraj
  Doktor habilitowany nauk prawnych z blisko 25-letnim doświadczeniem zawodowym w prawie zatrudnienia. Specjalizuje się w problematyce prawa zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia podporządkowanego oraz nietypowych form zatrudnienia (B2B, zatrudnienie kadry kierowniczej, zatrudnienie platformowe, praca na odległość). Doradza klientom z różnych sektorów gospodarki, zarówno w typowych, jak i najbardziej skomplikowanych sprawach związanych z zatrudnianiem, szczególnie w formule B2B oraz na podstawie kontraktów menedżerskich. Autor...
  Czytaj więcej
 • dr Michał Szypniewski
  Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, posiada kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Ceniony ekspert z zagadnień delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji, dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Uczestnicy warsztatów podkreślają jego praktyczne doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne....
  Czytaj więcej
 • Kajetan Bartosiak
  Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z indywidualnymi umowami o pracę (od rekrutacji do rozwiązania umowy), zatrudnianiem członków władz spółek kapitałowych, a także w procesach pracowniczych, postępowaniach administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowniczym. W kancelarii nadzoruje bieżącą obsługę prawną pracodawców oraz postępowania sądowe i administracyjne. Autor Publikacji w zakresie ubezpieczeń społecznych wobec pandemii covid-19, obowiązków pracodawcy w czasie zagrożenia epidemicznego....
  Czytaj więcej
 • dr Mariusz Lekston
  Specjalista akademickiego prawa zatrudnienia. Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w szczególności z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz pragmatyk pracowniczych,...
  Czytaj więcej
 • dr Małgorzata Grześków
  Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych stosunków pracy, stosunków służbowych funkcjonariuszy oraz ochroną sygnalistów w miejscu pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, które zdobywała pracując w kancelariach. Doradzała polskim i międzynarodowym klientom, wspierała działy HR. Prowadziła liczne projekty związane m.in. z optymalizacją zatrudnienia, procedurą...
  Czytaj więcej
bkb newsletter