Kolejna wygrana BKB przed SN

W dniu 20 marca 2019 r. SN podzielił argumentację Kancelarii w precedensowej sprawie dotyczącej interpretacji biegu miesięcznego terminu na rozwiązanie przez pracownika umowy o prace w trybie bez wypowiedzenia (art. 55 § 2 KP w zw z art. 52 § 2 KP). SN uznał m.in. że miesięczny termin na dokonanie przez pracownika rozwiązania umowy o [...]

18.04.2018 – wygrana przed Sądem Najwyższym – outsourcing może stanowić podstawę do przejścia części zakładu pracy

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez Kancelarię i uchylił wyrok Sądu II instancji, na mocy którego uprawomocniło się orzeczenie o stwierdzeniu istnienia stosunku pracy pomiędzy Klientem Kancelarii, a byłym pracownikiem. Tłem faktycznym i prawnym sprawy była kwestia przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz momentu w czasie, [...]