Kancelaria prawna BKB Baran Książek Bigaj powstała w 2006 r. jako kontynuacja kilkudziesięcioletniej praktyki adwokackiej wybitnego specjalisty z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa pracy – prof. dr. hab. Andrzeja M. Świątkowskiego oraz kilkunastoletniej praktyki doradczej w zakresie prawa pracy – dr. hab. Daniela Książka – założyciela Kancelarii. W 2017 r. dołączył inny wybitny specjalista prawa pracy prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran. Niekwestionowany autorytet, w zakresie m.in. zbiorowego prawa pracy, redaktor kilkunastu tomów prestiżowej serii „Systemu Prawa Pracy” (Wolters Kluwer).

Nasza Kancelaria zajmuje I miejsce w najbardziej prestiżowym rankingu kancelarii prawniczych w Polsce, czyli Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”, w dziedzinie: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, a dr hab. Daniel Książek został liderem w tej samej kategorii.

Zostaliśmy również wyróżnieni w rankingu „Najlepsze kancelarie Polska 2023 – Poland’s Best Law Firms 2023″ opublikowanym przez magazyn Forbes, w kategorii: prawo pracy, a także otrzymaliśmy rekomendację w rankingach The Legal 500 oraz Chambers and Partners.

Większość naszych prawników łączy praktykę z pracą naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wyższych uczelniach w kraju i za granicą, dzięki czemu nasze usługi są świadczone na najwyższym możliwym poziomie.

Nasi specjaliści odbywali staże oraz brali udział w programach organizowanych przez takie uczelnie jak m.in. Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Harvarda czy Uniwersytet Columbia.

Naszą specjalizacją jest polskie oraz europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie których firma udziela kompleksowej obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym. BKB Baran Książek Bigaj świadczy pomoc prawną na rzecz największych podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski.

Doradzamy w najbardziej skomplikowanych, najtrudniejszych sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie zbiorowego prawa pracy. Prowadzimy skomplikowane postepowania sądowe, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym.

O wysokiej jakości merytorycznej usług wykonywanych przez BKB świadczy zarówno fakt, iż do grona jej klientów zaliczają się najlepsze, polskie oraz międzynarodowe, kancelarie prawnicze.

Nasze usługi zawsze obejmują najwyższej jakości pomoc prawną, ze szczególnym naciskiem na wszelką możliwą pomoc w projektach klientów. Celem firmy jest pełna realizacja życzeń klientów oraz ich satysfakcja z osiągniętych efektów.

Nasze doświadczenie oraz poziom naszego przygotowania w pełni uzasadniło nasze motto: Tam gdzie kończą się możliwości innych zaczynają się nasze.

 

 • prof. Krzysztof Wojciech Baran
  Specjalizuje się w problematyce prawa pracy. Od wielu lat popularyzuje w środowiskach pracy wiedzę prawnicząna temat normatywnych zasad funkcjonowania stosunków przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie eksperckie oraz dydaktyczne w zakresie kształcenia kadr Human Resources. Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu...
  Czytaj więcej
 • dr hab. Daniel Książek
  Lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych z tegoż zakresu. Jest osobistym doradcą do spraw prawnych członków zarządów, dyrektorów zarządzających/personalnych największych pracodawców działających na terenie Polski. Ponadto jest konsultantem...
  Czytaj więcej
 • Wojciech Bigaj
  W Kancelarii odpowiada za obsługę kluczowych klientów (korporacji) w zakresie prawa pracy. Jest głównym ekspertem Kancelarii w skomplikowanych projektach dotyczących czasu pracy (np. rozliczanie nadgodzin), regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania, premiowania), bhp, zwolnień grupowych, zatrudnienia cywilnoprawnego, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Jest również doświadczonym ekspertem w zakresie postepowań sądowych. Prowadził...
  Czytaj więcej
 • prof. Andrzej Marian Świątkowski
  Profesor nauk prawnych. Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa i socjologii Uniwesytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Pennsylvanii w Filadelfii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (IOSS – International Organization of Labour Law and Social Security), Międzynarodowego Stowarzyszenia...
  Czytaj więcej
 • prof. UwB Iwona Sierocka
  Doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zbiorowym prawem pracy, system ubezpieczeń społecznych oraz trzecim filarem zabezpieczenia emerytalnego, chodzi zwłaszcza o pracownicze programy emerytalne i pracownicze plany kapitałowe. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy...
  Czytaj więcej
 • Paweł Krzykowski
  Specjalista w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności.  Wspiera Klientów w sprawach z zakresu czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników. Doradza Klientom w zakresie kwestii...
  Czytaj więcej
 • dr hab. Beata Baran-Wesołowska
  Certyfikowany Compliance Oficer. Ekspert w zakresie compliance, whistleblowing, mobbingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych i audytach prawnych. Nadzoruje projekty o charakterze międzynarodowym i krajowym. Na co dzień prowadzi obsługę Klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa...
  Czytaj więcej

Rankingi

 • Relacje ze związkami zawodowymi
  • Stałe doradztwo w zakresie relacji ze związkiem zawodowym dla globalnej firmy farmaceutycznej działającej w Polsce.
  • Doradztwo dla Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie relacji ze związkami zawodowymi.
  • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu zbiorowego prawa pracy dla innych kancelarii prawniczych działających w Polsce: w sprawie progu reprezentatywności organizacji związkowych, odzyskania uprawnień przez organizację związkową utraconych na skutek niedopełnienia obowiązku wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza w zw. z zastrzeżeniami pracodawcy.
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z działaczami związkowymi oraz reprezentowanie pracodawców przed sądem pracy (firmy z sektora energetycznego).
  Pokaż więcejPokaż mniej
 • Diversity & Inclusion
  • Stałe doradztwo w zakresie D&I dla globalnych firm, w tym z branż farmaceutycznych i retail, działających w Polsce,
  • przygotowywanie ekspertyz z zakresie D&I dotyczące możliwości stosowania stałych progów promocji pracowników określonej płci,
  • prowadzenie precedensowych procesów sądowych toczących się na tle D&I w Polsce,
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów w zakresie zasad D&I, analiza kwestii dotyczących dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych pracowników.
  Pokaż więcejPokaż mniej
 • Kontrakty menedżerskie
  • Doradztwo w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym działającym w Polsce,
  • doradztwo w zakresie polityki dotyczących składników zmiennego wynagrodzenia dla jednego z największych polskich banków,
  • przygotowanie kontraktu menedżerskiego dla członka zarządu jednego z największych polskich banków,
  • przygotowywanie tzw. planów retencyjnych dla menedżerów w jednej z największych firm z sektora farmaceutycznego.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Nasze działania Pro Bono

Kancelaria BKB Baran Książek Bigaj jest oddana inicjatywie divercity and inclusion w zakresie propagowania i implementowania tej idei u pracodawców.

Aspekt poszanowania równości powinien być istotny dla każdej organizacji, bez względu na wielkość pracodawcy. Łączy się z podstawowymi prawami człowieka. Szczególnie w dużej mobilności i multikultury nabiera coraz to większego znaczenia w związku z czym wymaga codziennej uwagi oraz zrozumienia zarówno na poziomie zatrudnienia, jak i społecznym. Liderem kampanii łączenia oraz niedyskryminacji jest Daniel Książek, który osobiście nadzoruje tego rodzaju procesy oraz za cel przyjął sobie rozwój powszechnej świadomości na temat różnorodności, łączenia oraz walki z rasizmem i wykluczeniem. W tym celu współpracuje z podmiotami (z ramienia UJ) The Clooney Foundation for Justice w zakresie postępowań sądowych w zakresie praw człowieka.

bkb newsletter