dr Beata Baran

DR BEATA BARAN

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Specjalista w zakresie prawa pracy, compliance oraz whistleblowing. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze projektów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Ze strony Klienta nadzoruje prowadzenie postępowania karnego gospodarczego dotyczącego white collar crimes, którego skumulowana wartości może wynieść pół miliarda złotych.

Pracownik naukowy Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Autorka licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce prawa pracy, postępowań dyscyplinarnych, prawa karnego wykonawczego, dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka. Publikuje w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Obroniła dysertację doktorską w 2016r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbyła staże naukowo-badawcze w Heidelbergu (Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg), Kijowie (Akademia Kijowsko – Mohylańska) oraz Sofii (St. Kliment Ohrydzsky University).

Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko  i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Ukończyła IX edycję Akademii Młodych Dyplomatów promocji im. Jana Karskiego.

Aktywnie wspiera pro publico bono środowiska młodych naukowców oraz studentów prawa. Wielokrotny członek Zarządu Międzynarodowego European Law Students’ Association (Bruksela) oraz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa).

Języki: polski, angielski, ukraiński.

Kontakt: beata.baran@ksiazeklegal.pl

NASZ ZESPÓŁ

2018-10-19T16:39:01+00:00