Jak potwierdził Sąd Najwyższy w jednym z ostatnio opublikowanych orzeczeń – mobbing polega na wrogim i nieetycznym zachowaniu, kierowanym systematycznie głównie przeciwko jednej osobie, która na skutek tego działania staje się bezradna i bezbronna. Nie jest ważne, czy sprawdza miał określony cel oraz, czy działał z premedytacją.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr hab. Daniela Książka oraz prof. UŁ, dr hab. Małgorzaty Kurzynogi dla Dziennika Gazety Prawnej. Eksperci kompleksowo omówili w nim orzeczenie Sądu.

„Podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie w zakładzie pracy mobbingu jest wyłącznie pracodawca. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której sam jest mobberem, jak i sytuacji, w których mobberem jest inny pracownik. Gdy mobberem nie jest pracodawca, jego odpowiedzialność za wystąpienie mobbingu jest odpowiedzialnością za cudzy czyn. Sporne jest tu jedynie to, czy pracodawca odpowiada tu na zasadzie ryzyka, czy też jest to odpowiedzialność kontraktowa”

Artykuł znajdą Państwo: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter