Cyfryzacja pracy przynosi wiele korzyści, ale ma też swoje wady. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, osoby pracujące zdalnie są ponaddwukrotnie bardziej narażone na pracę przekraczającą przewidziane w prawie unijnym maksimum 48 godzin tygodniowo i odpoczynek krótszy niż 11 godzin pomiędzy dniami roboczymi w porównaniu z osobami pracującymi w siedzibie pracodawcy.

W odpowiedzi na pojawiające się problemy, Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Unia Europejska dostrzegają potrzebę wyodrębnienia prawa do bycia offline. Zapraszamy do lektury artykułu dla Rzeczpospolitej, którego współautorką jest prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga. Jak zauważa ekspertka:

“Właściwy balans między pracą a życiem prywatnym jest niezbędny, aby cyfrowa transformacja miała pozytywny wpływ na jakość życia pracowników. Kultura stale osiągalnego, zawsze dostępnego i w ciągłej gotowości pracownika może doprowadzić do jego psychicznego i fizycznego wyczerpania.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter