Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych, został już skierowany do pierwszego czytania w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Przewiduje on dodanie przepisu, zgodnie z którym, pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Dotyczy to systemów, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

Na temat obowiązków czekających na pracodawców oraz wątpliwości związanych z planowaną nowelizacją, w serwisie Prawo.pl wypowiadają się prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga oraz Łukasz Łaguna.

„Pracodawcy wykorzystujący systemy sztucznej inteligencji będą musieli wdrożyć wiele nowych mechanizmów zabezpieczających, bowiem te systemy zostały zakwalifikowane przez projektodawcę unijnego jako stwarzające wysokie ryzyko. Do wypełnienia wszystkich powyższych wymogów konieczna będzie ścisła współpraca między działami IT, wewnętrznymi działami prawnymi oraz zewnętrznymi kancelariami prawnymi.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter