26 kwietnia 2023 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadziła ona wiele zmian, wśród których znalazł się kontrowersyjny przepis dotyczący opłacania szkoleń. Według prawa pracy, część kursów musi być sfinansowana przez pracodawcę i wliczana do czasu pracy.

Na temat nowych regulacji, dla serwisu businessinsider.com, wypowiada się prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga, która zwraca uwagę na to, że:

“Nowe przepisy wdrażają unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Motyw 37. dyrektywy wskazuje, że czas trwania szkolenia powinien być wliczany do czasu pracy oraz, o ile to możliwe, powinno ono odbywać się w godzinach pracy. Obowiązek ten nie obejmuje jednak szkolenia zawodowego ani szkolenia stanowiącego warunek uzyskania, utrzymania lub odnowienia przez pracownika kwalifikacji zawodowych, o ile przepisy lub porozumienia zbiorowe nie wymagają od pracodawcy, by zapewnił podwładnemu takie szkolenie.”

Autorem publikacji jest red. Łukasz Guza.

Zapraszamy do lektury: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter