Możliwość rozwiązania stosunku pracy z działaczem związkowym, który w ramach działalności związkowej dopuścił się rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, pozostaje w zgodzie z prawem międzynarodowym.

Rozstrzygnięcie, czy jego zachowanie uzasadniało rozwiązanie z nim umowy o pracę i czy wystąpiły prawne przesłanki przywrócenia go do pracy, wymaga rozpatrzenia kilku zagadnień.

Na łamach Rzeczpospolitej omówili je prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga oraz dr hab. Daniel Książek.

„Po pierwsze, oceny wymaga charakter i zakres naruszeń prawa przez działacza związkowego. Po drugie, trzeba ustalić, czy wykonując czynności związkowe pracownik naruszył obowiązek pracowniczy. Po trzecie, w razie uznania, że takie naruszenie miało miejsce, kluczowe jest, czy pracodawca rozwiązując stosunek pracy z działaczem związkowym naruszył przepisy o ochronie przed rozwiązaniem, o której stanowi art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Po czwarte, gdy pracodawca naruszył przepisy o ochronie, a pracownik żąda przywrócenia do pracy, sąd kierując się dyspozycją art. 4771 k.p.c. powinien ocenić, czy roszczenie to jest uzasadnione w świetle art. 8 k.p., a w razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie – czy występują przesłanki do zasądzenia odszkodowania, o którym mowa w art. 56 k.p.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter