Zaniechania Sądu w zakresie przyznania z własnej inicjatywy dostępu do Portalu Informacyjnego pełnomocnikowi strony stanowią o nieważności postępowania?

Takie wnioski mogą wynikać z wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 7 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt II PSKP 17/23. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku i częściowo zniósł postępowanie przed Sądem II instancji, co wskazuje na uwzględnienie zarzutu nieważności postępowania przed sądem II instancji.

Istotą zarzutu sformułowanego w skardze kasacyjnej w tym zakresie było, to, że Sąd II instancji chciał zawiadomić pełnomocnika apelującej o terminie rozprawy wyłącznie za pośrednictwem portalu informacyjnego. Problem jednak w tym, że ta próba doręczenia nie była połączona z udzieleniem dostępu do sprawy, co nie przeszkodziło jednak przyjąć fikcji doręczenia, rozpoznać apelację i wydać wyrok w sprawie.

Jak tylko pojawi się uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego, z przyjemnością je bliżej przytoczymy, choć w związku z obecnie wchodzącą w życie nowelizacją KPC będzie ono przede wszystkim testamentem dla, miejmy nadzieję, mijających perturbacji związanych z informatyzacją sądownictwa.

 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter