Koniec swobody w dorabianiu przez aplikacje. Rewolucja w prawie pracy!!! Kogo wyślą na przymusowy etat?

Unia Europejska pochyliła się nad tematem zatrudnienia platformowego. Chcąc zapewnić ochronę osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform internetowych, planuje się wprowadzić domniemanie etatu. Zgodnie z projektem dyrektywy unijnej, inspekcja pracy będzie podejmować uznaniową decyzję co do stosowania domniemania w konkretnym przypadku.

Temat ten był przedmiotem debaty poświęconej przyszłości pracy platformowej nt. „Koniec pracy platformowej? Co zmieni nowa dyrektywa” prowadzonej przez red. Łukasza Guzę (Business Insider Polska) w dniu 25 września br. podczas II Kongresu Dialogu o gospodarce 2023 zorganizowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich. W debacie eksperckiej poza prof. Tomaszem Durajem wzięli udział: Magdalena Adamowicz (europosłanka KO); Agnieszka Wołoszyn (z-ca dyrektora departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej); Robert Tarnowski (PR&PA Manager Glovo Polska); dr Błażej Mądrzycki (Uniwersytet Śląski, wiceprzewodniczący OPZZ); dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej CALPE).

Zdaniem prof. Tomasza Duraja:

„Krytycznie oceniam jednak proponowany sposób wdrożenia tej ochrony, czyli domniemanie stosunku pracy. To mechanizm, który nadmiernie ingeruje w zasadę wolności umów i jest wątpliwy z punktu widzenia niektórych zasad konstytucyjnych, w tym swobody działalności gospodarczej i zaufania obywateli do państwa, z której wynika wymóg pewności obowiązującego prawa.”

Szerokie omówienie dyskusji ekspertów i stanowiska prof. Tomasza Duraja w kwestii propozycji unijnych przedstawia w swoim artykule red. Łukasz Guza w tekście zamieszczonym na łamach Business Insider Polska w dniu 29 września 2023 r.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji artykułu: LINK

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter