Konieczność dostosowanie procedur i polityk wewnętrznych Firmy do nowych wymogów ustawowych

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria wspiera ich w przygotowaniu, opracowaniu oraz wdrożeniu procedur i polityk wymaganych najnowszymi regulacjami prawnymi, w tym w zakresie mechanizmów antykorupcyjnych w ramach projektowanej ustawy o jawności życia publicznego.

2018-08-30T15:16:25+00:00