Sprawa dotyczyła zarzutów postawionych przez  przewodniczącego związku zawodowego o bycie dyskryminowanym z uwagi na pomijanie w ramach dorocznych procesów podwyżkowych.

Sąd podzielił stanowisko Kancelarii, zgodnie z którym jeżeli przewodniczący korzysta z uprawnienia, jakim jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to oczywiste i w pełni uzasadnione jest niepoddawanie takiego pracownika procesowi oceny rocznej.  Jeżeli natomiast propozycje indywidualnych podwyżek powiązane są właśnie z doroczną oceną jakości pracy, to w pełni uzasadniony jest brak propozycji podwyżki dla osoby, która pracy nie świadczy. Inaczej mogłaby wyglądać sytuacja, gdyby wewnętrzne regulacje przewidywały np. „widełki wynagrodzeń” lub podwyżki uzależnione od innych czynników niż jakość wykonywanej pracy. Wyrok jest nieprawomocny.

Klienta reprezentował mec. Kajetan Bartosiak.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter