W kwietniu br. weszły w życie przepisy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, które przyznały pracownikom 5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego.

Mogą one zostać wykorzystane w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

O skomentowanie nowych regulacji redakcja prawo.pl poprosiła prof. UŁ Małgorzatę Kurzynogę.

„Nasz ustawodawca zdecydował, że z urlopu opiekuńczego może skorzystać pracownik, który opiekuje się członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że prawo, do urlopu będzie przysługiwało osobom żyjącym w konkubinacie, a nawet z tytułu dzieci konkubiny lub konkubenta, o ile mieszkają razem z pracownikiem. I to mimo, że partnera nie kwalifikujemy jako krewnego w świetle prawa rodzinnego a związek partnerski nie jest stawiany na równi ze związkiem małżeńskim

Wypowiedź naszej ekspertki mogą Państwo znaleźć w artykule red. Grażyny Leśniak: LINK

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter