Najnowsze stanowisko UODO w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)

UODO podtrzymał stanowisko dotyczące zasad przetwarzania danych na potrzeby korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS.

Zgodnie z ustawą o ZFŚS, usługi, świadczenia i dopłaty uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawionej do korzystania z funduszu.

Oznacza to, że pracodawca musi poznać sytuację materialną zarówno pracownika jak i członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, a co za tym idzie w tym zakresie przetworzyć ich dane.

W opinii UODO przetwarzanie danych osobowych pracownika i członków jego rodziny powinno odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO, m.in. z zasadą minimalizacji danych, zasadą ograniczonego dostępu czy zasadą celowości.

Pracodawca może żądać jedynie dostępu do wglądu niektórych dokumentów, bez prawa do ich gromadzenia. Jako przykład wskazany został PiT współmałżonka.

W podmiotach publicznych, jak i niepublicznych, pracodawcy prowadzący ZFŚS muszą dokonywać corocznych przeglądów dokumentacji, aby zweryfikować, czy przetwarzają jedynie dane niezbędne do realizacji celów świadczeń socjalnych pracowników.

Link: https://uodo.gov.pl/pl/138/1360

#uodo #daneosobowe #rodo #zfss

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter