Na przestrzeni ostatniego roku Unia Europejska skupiła się na zintensyfikowaniu prac legislacyjnych nad przepisami mającymi poprawić sytuację kobiet na rynku pracy oraz w biznesie. Różnicom w ich wynagradzaniu ma przeciwdziałać dyrektywa unijna o równości płac i jawności wynagrodzeń, która weszła w życie 6 czerwca 2023 roku. Nowe przepisy przyznają pracownikom prawo do informacji o wynagrodzeniach i równocześnie nakładają na pracodawców określone obowiązki sprawozdawcze.

Między innymi o tym, dlaczego pracodawcy jak najszybciej powinni zainteresować się tematem, w artykule dla Rzeczpospolitej pisze prof. UŁ, dr. hab Małgorzata Kurzynoga.

“Wyrównanie płac to nie tylko ekonomiczny zysk dla pracowników, których ta nierówność dotyka, ale i wymierne korzyści dla pracodawców, takie jak budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy, przyciąganie talentów, a w konsekwencji wyższe dochody. Niektórzy pracodawcy są świadomi powyższych korzyści i już teraz podejmują działania w obszarze luki płacowej, nie czekając na implementację dyrektywy.”

Zapraszamy do lektury: TUTAJ

 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter