Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy, autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jest na etapie uzgodnień między resortami, organizacjami pracodawców i związkowców. Już teraz budzi jednak wątpliwości.

Między innymi na temat tego, dlaczego zaproponowane regulacje mogą okazać się negatywne, dla Pulsu Biznesu wypowiada się prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga. Ekspertka zwraca uwagę, że autorzy projektu wskazują, że przepisy znajdują zastosowanie zarówno do pracodawcy formalnego, jak i dominującego.

“To w praktyce może rodzić sporo problemów. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim roli, kompetencji i wzajemnych relacji obu podmiotów w sporach zbiorowych. Z projektu wynika, że związki zawodowe będą mogły wystąpić z roszczeniami do każdego z tych pracodawców jednocześnie. Pytanie, w jaki sposób będzie ustalane ich wspólne lub odrębne stanowisko wobec zadań podwładnych. […]”

Autorką publikacji jest red. Dorota Zawiślińska.

Zapraszamy do lektury: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter