Trwają prace nad nowelizacją przepisów, dzięki którym pracodawcy będą mogli sprawdzić trzeźwości pracowników. Zapowiadane zmiany dla Pulsu Biznesu skomentował mec. Paweł Krzykowski.

Ekspert naszej Kancelarii zwrócił uwagę, że:

a) umożliwienie pracodawcom przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników od dawna było postulowane przez ekspertów prawa pracy – > dlatego próbę uregulowania tej kwestii należy ocenić pozytywnie.

b) wprowadzenie tej regulacji może zapewnić większy poziom bezpieczeństwa pracowników oraz klientów wielu firm i instytucji.

c) do tej pory kwestia ta była przedmiotem rozbieżnych interpretacji, również w orzecznictwie.

Przykładowo w jednym orzeczeniu sądowym wyrażono pogląd, że badania stanu trzeźwości pracownika nie może przeprowadzić pracownik ochrony bądź inna upoważniona przez pracodawcę osoba oraz że może tego dokonać jedynie uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. funkcjonariusz Policji, strażnik straży gminnej/miejskiej). Z kolei w innym orzeczeni stwierdzono, że w przypadku kierowcy autobusu, wydaje się oczywiste, że poddanie się profilaktycznym badaniom na trzeźwość należy zakwalifikować do obowiązków podstawowych pracownika (chodziło o badanie w dyspozytorni autobusowej).

Mec. Krzykowski odniósł się również do kwestii ochrony danych osobowych, podkreślając, że zdaniem UODO dotychczasowe przepisy pozwalały przeprowadzić kontrolę trzeźwości jedynie organom powołanym do ochrony porządku publicznego.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji artykułu, która dostępna jest TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter