7 grudnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

W gronie naukowców, ekspertów i praktyków cały dzień dyskutowano nad wpływem nowoczesnych technologii na współczesny rynek pracy. Automatyzacja i informatyzacja mają istotny wpływ na transformację rynku pracy oraz rozwój nowych nietypowych form zatrudnienia, takich jak choćby praca zdalna czy praca za pośrednictwem platform internetowych. Uczestnicy wydarzenia zgodnie zauważyli, że prawo nie nadąża za rozwojem nowoczesnych technologii. Ustawodawca będzie musiał podjąć odpowiednie działania, aby chronić osoby wykonujące pracę przed zagrożeniami, jakie wiążą się w środowisku pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zwłaszcza sztucznej inteligencji). Do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć: ochronę godności i prywatności, ochronę przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem, ochronę życia rodzinnego w myśl koncepcji work-life-balance, ochronę danych osobowych. Ważna jest także rola związków zawodowych w procesie zarządzania algorytmicznego w środowisku pracy, a także wyzwania, jakie niesie za sobą rozwój nowoczesnych technologii dla prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa ochrony danych osobowych.

Podczas wydarzenia wystąpili eksperci naszej Kancelarii.

Prof. UŁ Tomasz Duraj, szef działu B2B/Zatrudnienia platformowego w BKB. Jest on inicjatorem i pomysłodawcą konferencji. Wygłosił referat nt. „Problem domniemania stosunku pracy w kontekście implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych”. Ponadto moderował panel pt. „Sztuczna inteligencja a przyszłość prawa pracy” oraz wystąpił w debacie eksperckiej połączonej z sesją Q&A.

Prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga (r.p. w Kancelarii BKB, szef oddziału łódzkiego BKB), która przedstawiła referat nt. „Praca zdalna a koncepcja work-life-balance” oraz brała udział w debacie eksperckiej.

Mec. Łukasz Łaguna (Managing Associate oraz szef działu HR & LegalTech w Kancelarii BKB) był uczestnikiem panelu poświęconego rozwojowi sztucznej inteligencji w kontekście przyszłości prawa pracy.

Wydarzenie zostało objęte m.in. honorowym patronatem Pani Minister Katarzyny Łażewskiej-Hrycko (Głównej Inspektor Pracy) oraz Prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej (Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko wzięła osobisty udział w konferencji w roli eksperta.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter