W Rzeczpospolitej znajdziesz krótki komentarz Pawła Krzykowskiego w sprawie orzeczenia dotyczącego różnicowania wynagrodzeń.

Sąd II instancji uznał, że nawet pilne potrzeby gospodarcze pracodawcy (uruchomienie nowel linii produkcyjnej), połączone z okazją rynkową, polegająca na możliwości szybkiego zatrudnienia zintegrowanej grupy pracowników, nie usprawiedliwiają trwałego zróżnicowania wynagrodzeń nowych i dotychczasowych pracowników pracodawcy, jeśli wykonują te same zadania.   W sprawie tej podkreślono, że katalog kryteriów dyskryminacyjnych dotyczących stosunku pracy ma charakter otwarty. Kryterium dyskryminacji może stanowić również dotychczasowe miejsce zatrudnienia.

Wypowiedź Pawła Krzykowskiego:

„Różnicowanie wynagrodzenia jest możliwe w przypadku różnic w zakresie ilości i jakości pracy. Dopuszczalnymi przesłankami wartościowania pracy są kwalifikacje zawodowe i zakres odpowiedzialności, choć gdy efekt pracy wykonywanej przez osobę o wyższych kwalifikacjach jest taki sam jak osoby o niższych kwalifikacjach, zróżnicowanie ich płac nie będzie uzasadnione.”

Autor publikacji: red. Nadia Senkowska

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter