Sąd Najwyższy wydał dwa nowe orzeczenia związane z mobbingiem. Zapraszamy do lektury artykułu dla Rzeczpospolitej, którego współautorką jest prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga. Nasza ekspertka omawia w nim stanowisko, które pracodawcy powinni uwzględnić szacując ryzyko prowadzenia bardziej lub mniej aktywnej polityki antymobbingowej.

“Przedstawione stanowisko, zwracające uwagę na konieczność uwzględniania stopnia winy, wagi naruszonych obowiązków i poczucia satysfakcji pracownika z adekwatności na działania pracodawcy, nie jest w istocie niekorzystne dla pracodawcy. Na zmniejszenie adekwatnej wysokości zadośćuczynienia pieniężnego może bowiem wpłynąć szereg działań pracodawcy, możliwych do wcześniejszego zaplanowania, podejmowanych przed lub w trakcie działań mobbingowych. W grę wchodzą szkolenia, wprowadzanie prawidłowych procedur, reagowanie na zgłoszenia pracownika. Te wszystkie działania mogą wpłynąć na obniżenie zasądzonej kwoty zadośćuczynienia w myśl prostej zasady: mniejszą satysfakcję daje pracownikowi „ukaranie” pracodawcy, który choć w części starał się zapobiec lub ograniczyć skutki mobbingu.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter