Czytaj więcej

Ma bogate doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych i prowadzeniu zajęć w oparciu o różne formy dydaktyczne, od wykładu i webinarium, prezentacji interaktywnej do sesji doradczej, konsultacyjnej i warsztatów tematycznych. Współuczestniczy w tworzeniu i wprowadzaniu systemów ocen okresowych pracowników i standardów obsługi klienta. Doradza w kwestiach tworzenia nowych procedur, w tym komunikowania i wprowadzania zmiany organizacyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla bankowości i ubezpieczeń oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.

Studia psychologiczne, specjalność psychologia pracy ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisząc pracę na temat syndromu wypalenia zawodowego w środowisku medycznym.

bkb newsletter