W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę działań nowelizujących procesowe prawo cywilne, zmienione zostały między innymi przepisy dotyczące postępowania przed sądem polubownym. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dla magazynu „Podlaski Manager”, w którym Karolina Łupińska-Koc kompleksowo omawia temat.

Jak zauważa ekspertka:

“Strony, które chcą skorzystać z konwersji muszą być przede wszystkim zgodne, co do zmiany i dokonać tzw. zapisu na sąd polubowny, czyli zawrzeć umowę, w której wskażą przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór poddają pod rozstrzygnięcie określonego są arbitrażowego.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter