• Stałe doradztwo w zakresie relacji ze związkiem zawodowym dla globalnej firmy farmaceutycznej działającej w Polsce.
  • Doradztwo dla Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie relacji ze związkami zawodowymi.
  • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu zbiorowego prawa pracy dla innych kancelarii prawniczych działających w Polsce: w sprawie progu reprezentatywności organizacji związkowych, odzyskania uprawnień przez organizację związkową utraconych na skutek niedopełnienia obowiązku wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza w zw. z zastrzeżeniami pracodawcy.
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z działaczami związkowymi oraz reprezentowanie pracodawców przed sądem pracy (firmy z sektora energetycznego).
Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter