• Doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji procesów HR uwzględniające specyfikę i możliwości danej organizacji
  • Prowadzenie audytów procesów HR
  • Udział w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek w Europie (realizacja procesów outplacementu, outsourcingu, wydzieleń spółek)
  • Przygotowywanie procesu rozwoju kompetencji (budowa profili zawodowych, ocena okresowa pracy pracowników)
  • Opracowywanie szkoleń z zakresu wsparcia organizacyjnego dla menedżerów
  • Wsparcie przy ustalaniu celów pracy (MBO)
  • Opracowywanie procesu onboardingu
  • Tworzenie map przemieszczeń pracowników
  • Budowanie struktur HR Business Partnera
  • Wdrażanie systemu benefitów w organizacji
Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter