Informujemy o prawomocnym wyroku, jaki zapadł na korzyść naszego klienta – międzynarodowej firmy, działającej w Polsce. Reprezentowaliśmy pracodawcę w sporze z pracownikiem, który żądał m.in. wypłaty premii rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki przepracował w ostatnim roku zatrudnienia. Pracownik zakończył stosunek pracy na własną prośbę, na mocy porozumienia stron, gdyż znalazł nowego pracodawcę.

Zgodnie z regulaminem premiowania pracodawcy, jednym z warunków nabycia prawa do premii było zatrudnienie na dzień 31 grudnia roku, za który premia ma przysługiwać. Sąd I instancji podzielił stanowisko kancelarii, o tym, że premia jest w pełni fakultatywnym świadczeniem, a zasady jej nabywania, przyznawania, wypłacania ustalane są u danego pracodawcy i mogą przewidywać różnorakie przesłanki, tak pozytywne jak i negatywne. Natomiast muszą to być przesłanki obiektywne i weryfikowalne. Oddalając powództwo sąd przyznał, że taką właśnie przesłanką jest warunek zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku premiowego.

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracownika, a w ustnych motywach w pełni podzielił ustalenia faktyczne i ocenę prawną dokonaną przez sąd I instancji.

Sprawę naszego Klienta prowadził mec. Kajetan Bartosiak.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter