Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy

Polska wersja: POBIERZ

Українська версія: POBIERZ

Alert zawiera m.in. informacje o:

🔹 ustaleniu właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku transgranicznej pracy zdalnej,

🔹 podwyższeniu wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę, która podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

🔹 wyroku, według którego zatrucie w czasie przerwy w pracy jest wypadkiem przy pracy,

🔹 zwolnieniu z PIT świadczenia z tytułu choroby zawodowej,

🔹 wydłużeniu okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy,

🔹 wyroku TSUE, wedle którego nieprzekazanie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacji o zwolnieniach grupowych nie jest podstawą do zakwestionowania zwolnień,

🔹 zmianie wysokości odpisu na ZFŚŚ,

🔹 wyroku sądu, według którego dyscyplinarne zwolnienie pracownika z powodu odmowy noszenia maseczki w trakcie pandemii było uzasadnione,

🔹 dłuższym terminie na szkolenia okresowe po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,

🔹 zmianach w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter