Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą nie tylko emerytur, ale też kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa przewiduje dodanie artykułu, który wprowadza szczególny rodzaj zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy. Przepis ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Dla Dziennika Gazety Prawnej, temat kompleksowo omawia ekspertka naszej kancelarii – prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga.

“Zgodnie z nim w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

Zapraszamy do lektury! TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter