Zaledwie kilka dni obowiązywały przepisy nakazujące pracownikom bezwzględne zasłanianie twarzy w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Od 2 grudnia ta zasada uległa zmianie i od tej daty pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku noszenia maseczki w miejscach ogólnodostępnych. Na brak jednoznacznej definicji miejsc ogólnodostępnych na łamach Pulsu Biznesu zwrócił uwagę radca prawny Wojciech Bigaj. Ekspert naszej Kancelarii podkreślił, że pracodawcy powinni podchodzić do udzielania zezwoleń na pracę bez maseczki bardzo ostrożnie, gdyż zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków.

Z artykułem zawierającym komentarze mec. Wojciecha Bigaja mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter