Czytaj więcej

Prowadzenie doradztwa dla menedżerów różnego szczebla w zakresie: realizacji procesu rekrutacji, określania deficytów kompetencyjnych oraz w projektowaniu przebiegu procesu rozwojowego dla poszczególnych pracowników i grup zawodowych pracowników; diagnoza kompetencji pracowników i prognozy rozwoju – w ramach Development Center/Assessment Center; poradnictwo zawodowe oraz udzielanie pomocy pracownikom w zakresie możliwości przekwalifikowania).

Współpracuje z firmami w zakresie opracowania strategii ouplacementowych, audytów personalnych, optymalizacji procesów HR, zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników, budowy struktur organizacyjnych czy tworzenia kart stanowisk pracy.

Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie naukowe pracując na stanowiskach jako Kierownik Zakładu Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego – Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania – Uniwersytet Jagielloński oraz Kierownik Programu Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – Uniwersytet Jagielloński.

Obszary zainteresowań naukowych koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania wsparcia organizacyjnego, kształtowania zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzania kompetencjami, doradztwa personalnego, nowych trendów w HR, w tym Green HRM czy AI w procesach HR. Prelegentka, paneslistka i ekspert na konferencjach naukowych i biznesowych. Stażystka na uczelniach zagranicznych w Sewilli, Bukareszcie, Bratysławie. Autorka lub współautorka ok. 100 publikacji z zakresu HR, w tym 20 monografii, w Polsce i za granicą (Zielone zarządzanie ludźmi. Green HRM (Difin, 2021); W stronę zrównoważonego wynagradzania (WUJ, 2023), Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym (Difin, 2019), Zarządzanie respektujące wartości (Difin, 2016). Monografia habilitacyjna Wsparcie organizacyjne menedżerów (wyd. WUJ, 2018) otrzymała wyróżnienie w XIII Konkursie na prace naukowe w zakresie Nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2016-2018 w kategorii MONOGRAFIE jedno autorskie przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Praca doktorska „Model kształtowania ról organizacyjnych i podziału kompetencji w zakresie zarządzania potencjałem pracy dla grupy kapitałowej” była próbą podziału roli HR w przekształcanym przedsiębiorstwie w grupę kapitałową.

Wykładowca na studiach podyplomowych na uczelniach krakowskich z zakresu HR.

Otrzymała kilkanaście nagród naukowych Rektora UJ oraz Rektora SGH.

Moje mocne strony

Newsy

bkb newsletter