Nowy Wymiar HR

Nowy wymiar HR generowany jest obecnie poprzez podejmowanie zrównoważonych działań w obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Przedsięwzięcia te wymuszają  również zmianę zachowań pracowników w organizacjach.

Wspieramy organizacje (specjalistów HR, Top menedżerów, menedżerów średniego szczebla, pracowników) organizując audyty, warsztaty, szkolenia, indywidualne konsultacje w zakresie wymiarów:

 • Ekonomicznego (controlling personalny, systemy wynagrodzeń – w tym system benefitów);
 • Ekologicznego (green HR, budowanie zachowań proekologicznych)
 • Społecznego (budowanie relacji w zespołach, zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżerów i pracowników, rozwój zawodowy pracowników)

Przedsięwzięcia te wymuszają również nowe role jakie pełnią specjaliści personalni. W tym zakresie pomagamy określić rolę HR w organizacji w zależności od formy, specyfiki i zasobów.

Wspieramy organizacje (specjalistów HR, Top menedżerów, menedżerów średniego szczebla, pracowników) organizując audyty, warsztaty, szkolenia, indywidualne konsultacje w zakresie wymiarów:

 • Ekonomicznego (controlling personalny, systemy wynagrodzeń – w tym system benefitów);
 • Ekologicznego (green HR, budowanie zachowań proekologicznych)
 • Społecznego (budowanie relacji w zespołach, zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżerów i pracowników, rozwój zawodowy pracowników)

Przedsięwzięcia te wymuszają również nowe role jakie pełnią specjaliści personalni. W tym zakresie pomagamy określić rolę HR w organizacji w zależności od formy, specyfiki i zasobów

 

Działania na dzień dzisiejszy:

 • Prowadzenie audytów procesów HR w organizacji (analiza stanu istniejącego, przygotowanie propozycji zmian procesów, indywidualne konsultacje dotyczące wdrożenia nowych rozwiązań)
 • Pomoc w budowaniu struktur HR w organizacji (rozpoznanie możliwości wdrożenia odpowiedniego modelu HR w zależności od potrzeb i możliwości danej organizacji, indywidualne konsultacje dotyczące nowych rozwiązań)
 • Prawo pracy dla menedżerów na różnym poziomie zarządzania (szkolenia otwarte lub dla konkretnej organizacji po indywidualnym rozpoznaniu potrzeb)
 • Budowanie strategii outplacementu w organizacji (przygotowanie strategii, przygotowanie pracowników do uczestniczenia w tym procesie)
 • Nowy Wymiar HR
  • Doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji procesów HR uwzględniające specyfikę i możliwości danej organizacji
  • Prowadzenie audytów procesów HR
  • Udział w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek w Europie (realizacja procesów outplacementu, outsourcingu, wydzieleń spółek)
  • Przygotowywanie procesu rozwoju kompetencji (budowa profili zawodowych, ocena okresowa pracy pracowników)
  • Opracowywanie szkoleń z zakresu wsparcia organizacyjnego dla menedżerów
  • Wsparcie przy ustalaniu celów pracy (MBO)
  • Opracowywanie procesu onboardingu
  • Tworzenie map przemieszczeń pracowników
  • Budowanie struktur HR Business Partnera
  • Wdrażanie systemu benefitów w organizacji
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter