Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią możliwości umieszczenia w ogłoszeniu o pracę wymagań co do wieku kandydata. Sprawa dotyczyła ogłoszenia, w którym dla osoby z niepełnosprawnością poszukiwano asystenta osobistego płci żeńskiej, „najlepiej między 18 a 30 rokiem życia”. Kandydatka do pracy, która nie mieściła się w tym przedziale wiekowym uznała, że jest dyskryminowana ze względu na wiek. Pozwała więc niedoszłego pracodawcę o odszkodowanie. Sprawa trafiła do TSUE.

W wyroku z 7 grudnie TSUE uznał, że w niektórych przypadkach dozwolone jest umieszczanie wymagań dotyczących wieku czy płci kandydata, ponieważ odmienne traktowanie kandydatów do pracy w tej sprawie może być uzasadnione w świetle charakteru świadczonych przez nich usług asystencji osobistej.

Z wyrokiem zgadza się też dr hab. Daniel Książek, którego komentarz mogą znaleźć Państwo w Dzienniku Gazecie Prawnej:

„Wyrok jest zgodny z moimi oczekiwaniami. Kluczem do takiego orzeczenia była dość alternatywna treść samego ogłoszenia o pracę (…) Wskazany przedział wieku był jedynie przedziałem preferowanym.”

Artykuł znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy też do zapoznania się z wypowiedzią dr hab. Książka, który odniósł się do sprawy jeszcze przed orzeczeniem TSUE – LINK.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter