Czytaj więcej

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podyplomowe studia menedżersko-finansowe w Szkole Głównej Handlowej.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie European Employment Lawyers Association (EELA) oraz członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Pracy (SPP).

Prowadzi projekty prawne w języku polskim i angielskim.

  • Prowadzone projekty

    Przygotowywał analizy dotyczące stosowania polityk wynagradzania regulujących proces przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, które obowiązują w instytucjach finansowych w ramach implementacji pakietu CRD IV.

    Jego doświadczenie obejmuje również sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy: kwestie dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, tworzenie i funkcjonowanie tzw. specjalnych zespołów negocjacyjnych oraz europejskich rad zakładowych.

    W latach 2007 – 2019 współpracował z jednymi z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych działających w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje doradzanie polskim i międzynarodowym korporacjom w sprawie wszelkich aspektów pracowniczych  związanych z transakcjami M&A w Polsce. W latach 2007-2019 doradzał przy kilkudziesięciu tego typu projektach, które niejednokrotnie należały do grupy największych transakcji na polskim rynku prawniczym. Uczestniczył w projektach  transgranicznych, np. dotyczących transgranicznych połączeń spółek, w których analizował kwestie pracownicze. Jego specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów pracowniczych związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy.

    Pokaż więcejPokaż mniej

Moje mocne strony

Newsy

bkb newsletter