Kontrakty B2B

Prawidłowo skonstruowane umowy cywilnoprawne pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami (relacja business-to-business) to najlepsza gwarancja zabezpieczenia interesów obydwu stron umowy – podmiotu zlecającego usługę oraz samozatrudnionego, który ją świadczy.

Wykorzystanie B2B przynosi wiele korzyści zarówno w zakresie obniżenia kosztów zatrudnienia oraz związanych z tym obciążeń publiczno-prawnych (ubezpieczeniowych i podatkowych), jak i daleko idącej elastyczności. Relacja ta, korzystając z cywilnoprawnej swobody kształtowania umów, daje duże możliwości motywowania do bardziej efektywnej pracy oraz pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału wykonawcy usługi, a także na skuteczne zabezpieczenie interesów ekonomicznych podmiotu zlecającego usługę. Nie obowiązują tu również ograniczenia co do możliwości wcześniejszego rozwiązania kontraktu, które są charakterystyczne dla zatrudnienia pracowniczego.

  • Przygotowujemy dla naszych Klientów kompleksowe rozwiązania w zakresie polityki stosowania umów cywilnoprawnych w relacjach B2B, które z jednej strony są dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnego podmiotu zlecającego, a z drugiej chronią go przed zarzutem obchodzenia przepisów prawa pracy regulujących zatrudnienie pracownicze. Opracowujemy odpowiednie postanowienia umowne, które zabezpieczają interesy podmiotu zlecającego oraz pozwalają mu realnie obniżyć koszty prowadzonej działalności bez ryzyka naruszenia przepisów prawa.
  • Prowadzimy szkolenia dotyczące stosowania zgodnie z obowiązującym prawem umów cywilnoprawnych w relacjach B2B, a także dokonujemy audytów zawartych już u danego przedsiębiorcy cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz efektywnego zabezpieczenia interesów podmiotu zlecającego.
  • W przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych w relacjach B2B udzielamy kompleksowego wsparcia i pomocy prawnej w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji państwowej w celu minimalizowania strat wizerunkowych i finansowych.
  • Pomagamy naszym Klientom zarządzać sytuacjami kryzysowymi, jakie mogą pojawić się w związku ze stosowaniem umów cywilnoprawnych w relacjach B2B.

 

Pozostałe usługi

bkb newsletter