Diversity & Inclusion

Zaangażowanie w różnorodność i otwartość (D&I) jest podstawową wartością kancelarii Baran Książek Bigaj. Zaangażowanie w D&I stanowi integralną część naszej działalności. Wpływa ono na sposób, w jaki obsługujemy klientów, wzajemnie współpracujemy, rekrutujemy pracowników. Zagwarantowanie D&I wewnątrz naszej kancelarii pozwala nam na pełne rozumienie problemów dotyczących tej materii, z którymi mierzą się nasi klienci. Wspieramy pracodawców biorąc pod uwagę zasady D&I, w szczególności w zakresie:

  • prawidłowej budowy procesu rekrutacyjnego,
  • prawidłowego kształtowania wewnętrznych przepisów,
  • prawidłowego kształtowania mechanizmów rozwoju kariery pracowników,
  • prawidłowego kształtowania mechanizmów zakańczania stosunków pracy.

Podstawowe informacje:

  • zasady D&I nie są bezpośrednio uregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących,
  • zasady D&I ściśle wiążą się z obowiązkiem równego traktowania, przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi,
  • decyzja pracodawcy o wprowadzeniu zasad D&I w ramach wewnętrznych procedur prowadzi do zwiększenia przejrzystości struktury każdej firmy,
  • implementacja oraz egzekwowanie zasad D&I minimalizuje ryzyko wystąpienia mobbingu i dyskryminacji. Przeciwdziałanie tym zjawiskom jest obowiązkiem pracodawcy.
  • implementacja oraz egzekwowanie zasad D&I może być istotnym argumentem w ramach procesów sądowych toczących się na tym tle. Pracodawca ma większe szanse na uwolnienie się od odpowiedzialności za wystąpienie takich sytuacji.
  • Diversity & Inclusion
    • Stałe doradztwo w zakresie D&I dla globalnych firm, w tym z branż farmaceutycznych i retail, działających w Polsce,
    • przygotowywanie ekspertyz z zakresie D&I dotyczące możliwości stosowania stałych progów promocji pracowników określonej płci,
    • prowadzenie precedensowych procesów sądowych toczących się na tle D&I w Polsce,
    • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów w zakresie zasad D&I, analiza kwestii dotyczących dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych pracowników.
    Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter